Geotrack

Kilometervergoeding

In Nederland kun je, wanneer je met eigen vervoer naar je werk reist, van je werkgever een belastingvrije kilometervergoeding van 19ct per kilometer ontvangen. Geeft je werkgever een hogere kilometervergoeding moet er over het deel boven die 19ct loonheffing ingehouden worden.

Kilometervergoeding

Een werkgever mag aan zijn werknemer een belastingvrije kilometervergoeding geven van 19ct per kilometer. Dit is ongeacht het vervoersmiddel. Soms geeft een werkgever een hogere kilometervergoeding aan zijn werknemers. In dat geval moet er boven de 19ct per kilometer loonheffing over de vergoeding gerekend worden.

Ook op de fiets

Omdat het niet uitmaakt met welk vervoersmiddel je naar de zaak gaat geldt de belastingvrije kilometervergoeding van 19ct per kilometer ook wanneer je op de fiets naar je werk gaat!

Carpoolen

Voor carpoolen zijn er op het gebied van kilometervergoeding twee mogelijkheden. Indien je op eigen initatief met collega's carpoolt dan kunnen al deze collega's een kilometervergoeding ontvangen.

Carpool je op verzoek van de werkgever? Dan is er alleen kilometervergoeding voor de chauffeur mogelijk.

Openbaar vervoer

Gebruik je het openbaar vervoer voor je woon-werk verkeer dan kan je werkgever kiezen uit twee soorten belastingvrije kilometervergoeding. Een kilometervergoeding per gemaakte kilometer met een maximum van 19ct per kilometer belastingvrij. Of, je werkgever kan de werkelijk gemaakte reiskosten belastingvrij vergoeden.

Rekenvoorbeeld

In dit voorbeeld rij je 500km voor je werkgever per maand. De kilometervergoeding van je werkgever is hiervoor 36ct per kilometer. 19ct hier van is onbelast, blijven er nog 17 belastbare centen over.

Val je in de belastingschijf van 40,4% dan geldt het volgende rekenvoorbeeld:
Belastingvrije vergoeding:
500 x 0,19 = 95 euro.
Belastbare vergoeding:
500 x 0,17 * ((100-40,4)/100) = 50,66 euro
Netto kilometervergoeding:
95 + 50,66 = 145,66 euro
of te wel:
145,66 / 500 = 29,13ct per kilometer