Geotrack

Keurmerk Ritregistratiesystemen

Geotrack's 'Fiscaal 2.x' product beschikt over het Keurmerk RitRegistratieSystemen.

Het Keurmerk RitRegistratieSystemen is een kwalificatie voor een ritregistratiesysteem welke aangeeft dat het betreffende systeem voldoet aan de eisen die de markt en de fiscus aan een ritregistratiesysteem stellen.

Voor het verkrijgen van een keurmerk zijn een aantal duidelijke richtlijnen opgesteld:

  • De fiscus heeft een Normenkader vastgesteld met daarin een eisenlijst voor ritregistratiesystemen.
  • Data beschikbaar in het ritregistratiesysteem moet beschikbaar zijn als een XML auditbestand voor automatische verificatie door de belastingdienst.
  • De Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen stelt duidelijke eisen wat betreft privacy, continuïteit, gegevens verwerking, informatieplicht, beveiliging en wettelijke verplichtingen.

Voor meer informatie heeft de stichting een RRS privacy gedragscode beschikbaar gesteld.

Download RRS Gedragscode PDF (258KB)

Website Keurmerk RitRegistratieSystemen

Uitgebreide dienstverlening
Optimaliseer uw wagenpark en start vandaag nog met besparen.
Offerte aanvragen