Geotrack

Geotrack is ISO 27001 gecertificeerd

Geotrack is officieel ISO 27001 gecertificeerd, een erkenning van onze naleving van de actuele standaarden voor informatiebeveiliging. Deze certificering is op 29 februari formeel bevestigd en op 6 maart 2024 door Brand Compliance aan Geotrack overhandigd.

ISO 27001:2022

Het behalen van het ISO 27001 certificaat liet zien dat onze aanpak van informatiebeveiliging, via ons Information Security Management System (ISMS), helemaal in lijn is met de internationale standaarden voor informatiebeveiliging.

Om dit certificaat te bemachtigen, heeft Geotrack een reeks stappen doorlopen. Dat betekende het zorgvuldig opzetten, implementeren en bijhouden van ons ISMS, en ook het continu controleren en verbeteren ervan.

Een belangrijk onderdeel is dat we regelmatig risicoanalyses en evaluaties uitvoeren om potentiële veiligheidsrisico's te identificeren en deze met doeltreffende beveiligingsstrategieën aan te pakken.

Brand Compliance

Het ISO 27001 certificaat vereist een beoordeling door een onafhankelijke en deskundige partij. Geotrack heeft dit traject onder begeleiding van SecWise doorlopen, met een expertise in veiligheidsstrategieën.

De auditfase werd uitgevoerd door Brand Compliance, bekend om hun grondige evaluaties, wat onze inzet voor informatie beveiliging bevestigt.

De certificering door Brand Compliance bewijst dat onze systemen en processen aan strenge eisen voldoen en klantgegevens optimaal beschermd zijn tegen bedreigingen.

Voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare ritregistratieoplossing, biedt onze ISO 27001 certificering extra vertrouwen.

Kernpunten ISO 27001

Vertrouwelijkheid: Gevoelige informatie en persoonlijke gegevens blijven beschermd door strikte toegangscontroles en geavanceerde encryptietechnieken. Privacy en vertrouwelijkheid staan voorop, met de zekerheid dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde partijen.

Gegarandeerde integriteit: De nauwkeurigheid en integriteit van informatie zijn verzekerd. Bescherming tegen ongeautoriseerde aanpassingen zorgt ervoor dat data intact blijft.

Constante beschikbaarheid: Betrouwbare toegang tot informatie is van cruciaal belang voor een soepele bedrijfsvoering. Onze diensten zijn ontworpen om te zorgen voor ononderbroken toegang tot gegevens.

Proactief risicobeheer: Een stevige belofte in het continu analyseren en managen van risico's beschermt tegen de nieuwste bedreigingen en kwetsbaarheden.

Juridische naleving: Met de complexiteit van de huidige wetgeving rondom gegevensbescherming en privacy, staat de ISO 27001 certificering voor een naleving van internationale normen en lokale wetgeving.

 

Ons certificaat

Hier presenteren we met trots ons ISO 27001 certificaat.

 

 

 

Keurmerk

Naast ISO 27001 certificering beschikt Geotrack's product Fiscaal 2.x over het KeurmerkRitregistratieSystemen.

Het keurmerk geeft aan dat ons 'Fiscaal 2.x' product voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en aan de strengste regels met betrekking tot privacy en fraudebestendigheid.

 

BVLR-member

Bovendien is Geotrack 'certified member van de Branche Vereniging Leveranciers Rittenregistratiesystemen.

De BVLR behartigt de collectieve belangen van aangesloten bedrijven actief op de markt voor ritregistratie, fleet-management, track & trace en kilometerregistratie. Het lidmaatschap staat borg voor kwaliteit en integriteit.

Uitgebreide dienstverlening
Optimaliseer uw wagenpark en start vandaag nog met besparen.
Offerte aanvragen