Geotrack

Wat is big data?

De term 'big data' horen we tegenwoordig overal terug: in het nieuws, op internet en zelfs in de wandelgangen op kantoor. Maar wat is 'big data' eigenlijk?

Big data?

Big is Engels voor 'groot' of 'veel'. Dus big data betekent zoiets als 'veel data'. Toch is het zo dat de hoeveelheid data niet eens leidend is wanneer we het over 'big data' hebben. Wat vooral meeweegt is het doel van de data en het proces om tot dit doel te komen.

Data is een breed begrip, in samenhang met het woord 'big' is het begrip data nog veel breder: het kan namelijk gaan om data uit documenten, e-mails, databases, back-end systemen, sociale media, etc..

Welke data?

Ieder bedrijf verzamelt en maakt in de loop van de tijd een berg 'data'. Deze berg is in essentie de 'big data'. Het begrip 'big data' is daarom van toepassing op iedereen; van eenmanszaak tot multinational. Nieuwe inzichten op basis van en eigen data is dus voor ons allemaal een mogelijkheid. Gebruik 'big data' voor het spotten van trends, het bevestigen of ontkennen van aannames over de bedrijfsvoering.

Geotrack en 'big data'

Geotrack is gespecialiseerd in het verzamelen van locatie- en tijdsgegevens. Of het nu voor een kilometerregistratie, tijdregistratie of overzicht van assets is.

Gebruik de verzamelde locatie- en tijdsgegevens voor het optimaliseren van bedrijfsprocessen en werk efficiënter dankzij 'big data'.