Geotrack

Bijtelling in 2021

In 2021 zijn de bijtellingsregels voor het grootste deel gelijk aan die van 2020. Uitzondering is het laagste bijtellingspercentage voor elektrische auto's, deze gaat van 8% naar naar 12%.

Bijtelling in 2021

Zoals we ook al uit de regels voor 2019 en 2020 konden opmaken vallen bijna alle auto's in de 22% bijtellingscategorie. Behalve auto's zonder CO2 uitstoot zoals elektrische- en waterstofauto's. Deze krijgen in 2021 een bijtelling van 12% over de eerste €40.000,-. Boven dit bedrag moet ook voor een elektrische auto 22% bijtelling over de 'meerprijs' betaald worden.

Regelgeving

De regels voor 2021 zijn een verlengstuk van eerdere regels met het verschil dat sinds bijtellingsregels van 2019 de 4% bijtellingscategorie voor elektrische auto's stapsgewijs is opgevoerd tot 8% in 2020 en nu dus 12% in 2021. Ook is het basisbedrag waarover de lagere bijtelling berekend wordt flink afgenomen; van €50.000,- in 2019, via €45.000,- in 2021 tot €40.000,- in 2021! Over de 'meerprijs' moet altijd 22% bijtelling betaald worden, dit is in 2021 nog steeds zo.

Toekomst?

Deze regels zijn geldig vanaf 1-1-2021. Na 2021 veranderen de regels weer en gaat het laagste bijtellingspercentage weer omhoog. Daarom is 31 december 2021 de laatste mogelijkheid om van 12% bijtelling te kunnen genieten.