Geotrack

Bijtelling bestelauto voorkomen

Over het privégebruik zakelijke auto's is een bijtelling van toepassing, dit is ook het geval bij een bestelauto! Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om aan te tonen dat er geen privéritten met een bestelauto gemaakt worden. De bijtelling kan vervallen door toepassing van de genoemde maatregelen op deze pagina.

Waarom een bestelauto?

Een bestelauto heeft veel ruimte, het vervoer van grote objecten of grote hoeveelheden is veel praktischer dan met een normale personenauto. Naast het 'ruimte voordeel' zijn er een aantal fiscale voordelen van toepasing bij de aanschaf van een bestelauto. Als ondernemer is het vaak mogelijk om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Ook is vrijstelling van BPM voor bestelauto's en geldt er een gunstig wegenbelastingtarief.

Bijtelling

Los van bovenstaande voordelen is er op het privégebruik van een bestelauto, net als bij andere soorten auto's, een bijtelling van toepassing. Deze bijtelling is gebaseerd op catalogusprijs van de bestelauto. Een percentage hier van wordt bij het brutoloon opgeteld. Hierover moet (loon)belasting betaald worden: de netto bijtelling. Deze catalogusprijs waarmee gerekend wordt is trouwens inclusief BTW en BPM, ondanks dat de BTW in de meeste gevallen teruggevraagd kan worden en er voor de BPM veelal een vrijstelling van toepassing is.

Bijtelling voorkomen?

De Fiscus geeft ons een aantal mogelijkheden om aan te tonen dat er geen sprake van van bijtelling over het gebruik van een bestelauto. Het is zelfs zo dat het aantal mogelijkheden voor het aantonen van 'geen privégebruik' van een bestelauto een stuk groter is dan bij personenauto's.

Verklaring géén privégebruik

Wanneer een bestelauto aan een werknemer ter beschikking gesteld is kan er bij de Fiscus een zogenaamde 'verklaring géén privégebruik auto' aangevraagd worden. Dit zorgt voor dekking van de werkgever. De werknemer moet zelf nog voor een sluitende kilometerregistratie zorgen.

Privégebruik verbod

Wanneer ondernemer en werknemer schriftelijk overeen zijn komen dat privégebruik van de bestelauto niet is toegestaan en er een sanctie volgt bij overtreding, mag bijtelling achterwege blijven.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik

Wordt een bestelauto altijd ingezet voor zakelijk verkeer? Dan is het mogelijk een verklaring 'uitsluitend zakelijk gebruik' aan te vragen. De bijtelling is van niet meer van toepassing en het is dan ook niet meer nodig om een kilometerregistratie bij te houden.

Kilometerregistratie

Waneer je, middels een sluitende kilometerregistratie, kunt aantonen dat er minder dan 500 privé kilometers met de bestelauto gereden zijn dan blijft de bijtelling achterwege.

Na werktijd: geen gebruik

De bijtelling blijft achterwege wanneer je als ondernemer overtuigend kunt aantonen dat gebruik van de bestelauto buiten werktijd niet mogelijk is. Dit kan door bijvoorbeeld de bestelauto weg te zetten op een afgesloten parkeerterrein bij de zaak.

Alleen voor vervoer van goederen

Wanneer de bestelauto zo ingericht is dat deze uitsluitend voor het vervoer van goederen gebruikt kan worden, dan is er ook geen bijtelling van toepassing. Het is hierbij raadzaam bij de Fiscus na te gaan of de bestelauto in kwestie hier wel voor voldoet.

Doorlopend afwisselend gebruik

Een bestelauto die door verschillende medewerkers gebruikt wordt komt in aanmerking voor het 'afkopen van de bijtelling'. Dit kan voor €300,- per bestelauto per jaar, hierbij rekening houdend dat de ritten van de bestelauto ook daadwerkelijk afwisselend door verschillende personen worden gemaakt.